Ktoś radził Salomonowi, aby ...

greckie
Ktoś radził Salomonowi, aby nałożył karę na nieżeniących się, Salomon odrzekł: „Ciężkie to brzemię dla człowieka - żona".