Któż nam powróci te lata st...

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Któż nam powróci te lata stracone bez wiosennego w wiośnie życia nieba.