Kultura jest ćwiczeniem pami...

Karol Irzykowski
Kultura jest ćwiczeniem pamięci i zapominania.