Kultura jest tym, co sprawiło...

Andre Malraux
Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek jest czymś innym niż przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.