Kulturalne zero jest zerem dop...

Feliks Rajczak
Kulturalne zero jest zerem dopiero.