Lecz jeśli nie mamy narkotyku...

Georges Bataille
Lecz jeśli nie mamy narkotyku, pojawia się pustka, w której się dusimy.