Lepiej jest rządzić w piekle...

Henry Fielding
Lepiej jest rządzić w piekle, niż być pokojowym w niebie.