Logika jest komodą, zawieraj...

Charles Caleb Colton
Logika jest komodą, zawierającą pożyteczne narzędzia i wiele zbędnych.