Łotrem ten co z grzędy capni...

Jan Kochanowski
Łotrem ten co z grzędy capnie kurę, mistrzem kto zwędzi złota górę.