Ludzie boję się zmian, nawet...

Józef Ignacy Kraszewski
Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze...