Jose Ortega Y Gasset

Najczęściej szukane:

Si non ingeniuim certe diligenter ,   ryk burzy ,   bogaty ,   zły ,   łacińskie ,   edward jokiel ,   Ponczochy ,   sprzątać ,   pomaganie ,   lupocienie ,