Małżeństwo jest łapów...

Thornton Niven Wilder
Małżeństwo jest łapówką, jaką daje się gosposi, żeby się czuła panią domu.