Małżeństwo to wspólnota z...

Ambrose Bierce
Małżeństwo to wspólnota złożona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby.