Marnymi są odkrywcami ci, ...

Franciszek Bacon
Marnymi są odkrywcami ci, którzy sądzą, że nie ma lądu, ponieważ nie widzą nic, prócz morza.