Maruderzy zawsze widzą wyraź...

Anna Jokai
Maruderzy zawsze widzą wyraźniej. Dostaje im się jeszcze ciepło dawnych blasków. Najtrudniej jest awangardzie.