Męczymy się tylko kilkadzies...

Aleksander Kumor
Męczymy się tylko kilkadziesiąt lat, a każą nam odpoczywać wiecznie.