Mężczyzna, umiera ze zmęcze...

Henry Francois Becque
Mężczyzna, umiera ze zmęczenia, kobieta — ze zmartwienia.