Mężczyźni zazdrośni są o ...

Marcel Achard
Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich.