Milczenie jest po mowie drugim...

Jean Baptiste Henri Lacordaire
Milczenie jest po mowie drugim mocarstwem świata.