Miłość mężczyźnie wychod...

polskie
Miłość mężczyźnie wychodzi przez oczy, a kobiecie przez uszy.