Miłość nie godzi się z hig...

Hugo Dyonizy Steinhaus
Miłość nie godzi się z higieną: ścisła aseptyka kładzie jej kres.