Miłość powiększa i upięks...

Paul Bertololy
Miłość powiększa i upiększa rzeczy, daje im oddech nieprzemijalności.