Miłość w swej najpełniejsz...

Ryszard Wagner
Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne — może nawet wyższe objawienia miłości.

Najczęściej szukane:

honor ,   tanio ,   pocieszy ,   cierpienie ,   tramwaj ,   tramwaj ,   autobus ,   córka ,   jesteśmy sobie równi ,   prawo i sprawiedliwość ,