Młodość jest głupia, staro...

Molier
Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami.