Mniej szkodzi impet jawny niź...

Ignacy Krasicki
Mniej szkodzi impet jawny niźli złość ukryta.