Moralność upada na coraz wyg...

Stanisław Jerzy Lec
Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania.