Musi przyjść czas, w którym...

Jose Ortega Y Gasset
Musi przyjść czas, w którym społeczeństwo od polityki aż po sztukę zreorganizuje się w dwa systemy czy dwie grupy: wybitnych i pospolitych. Za całym współczesnym życiem kryje się prowokacja i głęboka niesłuszność założenia, iż ludzie są obecnie równi...

Najczęściej szukane:

Zysk ,   dług ,   jad ,   ziemi ,   ekonomia ,   kapitał ,   sowa ,   potomstwo ,   grzech ,   TRUDNY ,