Muzvka jest jak morze: stoimy ...

Henryk Sienkiewicz
Muzvka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna.