Myślenie jest czymś, co nast...

Bertold Brecht
Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie.