Na święty Tomasz (21 XII) dz...

polskie
Na święty Tomasz (21 XII) dzień się z nocą sili: mniej nocy, więcej dnia będzie po chwili.