Nacjonalizm jest jaskrawym prz...

Bertrand Russell
Nacjonalizm jest jaskrawym przykładem gorącej wiary w wątpliwe rzeczy.