Nacjonalizm to częstokroć wy...

Stefan Kisielewski
Nacjonalizm to częstokroć wyraz małej wiary w rzeczywiste możliwości swego narodu.