Najbardziej straconym dla ...

Chamfort
Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.