Najciężej w życiu ma ten, k...

Bolesław Prus
Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje unikać trudności.