Najczęstsza awaria współcze...

Zbigniew Waydyk
Najczęstsza awaria współczesności: utrata kontaktu z samym sobą.