Najlepszą polityką wojny jes...

Sun Tzu
Najlepszą polityką wojny jest zachowanie bez szwanku stanu swojego i wroga; niszczenie jest przeciwne tej zasadzie.