Najlepsze kazania o poście wy...

niemieckie
Najlepsze kazania o poście wygłasza syty.