Najlepszym lekarstwem jest ł...

włoskie
Najlepszym lekarstwem jest łóżko pacjenta.