Najpełniejszy żłób mają z...

Irena Solska
Najpełniejszy żłób mają zwykle świnie - pamiętajmy o tym.