Najzacniejsi i najmędrsi rodz...

chińskie
Najzacniejsi i najmędrsi rodzą się pod strzechami.