Należy każdego dnia posłuch...

Johann Wolfgang Goethe
Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli byłoby to możliwe - wypowiedzieć kilka rozsądnych słów.

Najczęściej szukane:

pomysły ,   uśmiech ,   Jesień życia ,   bohaterstwo ,   żałoba ,   śmierć bliskiego ,   młodość ,   aforyzmy ,   spanie ,   spać ,