Naśladownictwo jest najszcze...

Charles Caleb Colton
Naśladownictwo jest najszczerszym komplementem.

Najczęściej szukane:

Dzielo ,   przyczyna ,   orzeł w klstce ,   o kogucie ,   lowic w siatke ryby ,   cudzoziemiec ,   opcokrajowiec ,   ginekolog ,   nurek ,   jefferson ,