Nauka jest najlepszą drog...

Giordano Bruno
Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.