Nawet cień przyjaciela wystar...

Menander
Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.