Nawet największa ilość nauk...

Halina Rodzińska
Nawet największa ilość nauki i świadectw nie zrobi z nikogo geniusza, najwyżej wykwalifikowanego rzemieślnika.