Nic nie jest bliższe pesymizm...

Andre Malraux
Nic nie jest bliższe pesymizmu niż naiwność pewnych optymistów.