Nie dawaj wilkowi paść owiec...

tuwińskie
Nie dawaj wilkowi paść owiec i nie noś ognia w podołku.