Nie jest dobrze być z...

Blaise Pascal
Nie jest dobrze być zbyt wolnym; nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności.