Nie każdy i nie zawsze zapła...

Józef Ignacy Kraszewski
Nie każdy i nie zawsze zapłakać może.