Nie każdy, kto ma swoją Ksa...

włoskie
Nie każdy, kto ma swoją Ksantypę, musi być koniecznie Sokratesem.